Convertidors de freqüència

En el sector industrial, s'estima que aproximadament el 65% de l'energia elèctrica és consumida per motors elèctrics. Per tant, no hauria de sorprendre que hi hagi molts estudis referents a la reducció del consum en motors. Com que els motors elèctrics de velocitat variable són més eficients i ofereixen una major productivitat es poden, segons com es facin servir, amortitzar en molt poc temps. A Elektres estarem encantats d'ajudar-lo a escollir el variador de velocitat més adequat per als seus motors.